Abico har levert alt av limtre, bygg elementer og innredning/møbler til Statens Vegvesen sitt nasjonale turistvegprosjekt i Almannajuvet. Prosjektet består i å utvikle de gamle sinkgruvene i Sauda til en særskilt attraksjon.

Den verdenskjente arkitekten Peter Zumthor fra Sveits har tegnet et anlegg med parkering og servicebygg med kafe og toalett ved riksvegen, og bygninger inne i juvet for formidling og opplevelse av gruvehistorien.

Byggeperiode: 2009-2017