Abico har hatt ansvaret for prosjektering, levering og montering av råbygg i massivtre og limtre til den nye Båtsfjord skole. Skolen blir det nye samlingssted for kultur og idrett i Båtsfjord.

Illustrasjoner: Ola Roald Arkitektur

Fotos: Effective Solutions/Ernestas Budrikas

STED

BYGGEÅR

TOTALENTREPRENØR

ARKITEKT

RIBTRE

MONTASJE

BÅTSFJORD

2021-2023

ENTREPRENØR HARALD NILSEN AS

OLA ROALD ARKITEKTUR

RAMBØLL

EFFECTIVE SOLUTIONS