LIMTRE

Limtre produseres av en fornybar råvare – tre – og det belaster ikke miljøet gjennom sin livssyklus. Det kan lett anvendes om igjen, gjenvinnes eller utnyttes til energiproduksjon.

Limtre tilvirkes av tre-lameller som limes sammen under kontrollerte betingelser. Limtre har mange unike egenskaper som konstruksjonsmateriale. I tillegg til å ha et særpreget estetisk og arkitektonisk uttrykk, har limtre en høy styrke i forhold til egenvekten – og som igjen muliggjør store spennvidder og spennende arkitektur.

Limtre har gode varmeisolerende egenskaper, som igjen minsker påvirkning av kuldebroer og risikoen for kondens. Materialet har også en høy brannmotstand, samt god bestandighet i kjemisk aggressive miljøer.

Våre høykvalitets bærekonstruksjoner av limtre gir fleksible muligheter for en mengde typer design, arkitektur og bygninger.