Pir Nord blir Norges største passivhus. Piren er 300 meter lang og 40 meter bred, med et bruksareal på 63.000 m2. De bærende takkonstruksjonene bygges i limtre.

Alle illustrasjoner fra Team_T AS